Patientavgifter

 

Patientavgifter från och med 1 januari 2014

Första besöket vid remiss från husläkare eller specialistläkare i allmän medicin, 150:-. 
Övriga läkarbesök, 350:-.
Frikort, 0:-.
Barn och ungdom som ej fyllt 18 år är avgiftsbefriade.  


Högkostnadsskydd/frikort

Om Du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök samt sjukvårdande behandlingar med sammanlagt 1100:- utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi har nu infört e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i öppen sjukvård.

Uteblivet besök

Om Du uteblir utan att avboka besöket senast 24 timmar innan debiteras du avgiften 350:-. Detta gäller oavsett frikort eller annan avgiftsbefrielse (även barn). Enligt föreskrifter från Landstingets beställarstyrelse.

Avbokning telefon: 070-590 59 53.

Avbokningen måste ske senast 24 timmar före bokad tid på ovanstående telefonnummer. Detta gäller även besök bokade via Vårdguiden.

Betalning

Vi föredrar kortbetalning men kontant går också bra.Har du frikort, glöm inte att ta med det